Foreningens værdigrundlag


Trivsel


Alle skal føle sig hjemme i deres hjem. Dit hjem er dit

slot. Det er her du slapper af efter dagens dont,

det er her du opfostrer dine børn. Alle har ret til

fred, ro og sikkerhed i det daglige.


Godt naboskab


Her taler vi ordentligt til hinanden. Vi respekterer

hinandens grænser, både fysiske og mentale. Vi

søger at løse eventuelle konflikter ved samtale og

forståelse frem for eskalation.


Kvalitet i boligen


Foreningens bygninger og faciliteter skal være i

god vedligeholdelsesstand. Det tilstræbes løbende

at forbedre kvaliteten af de fysiske omgivelser,

med forhøjet trivsel for beboerne som mål.


Solid økonomi


Foreningen skal have en solid økonomi, hvor der er

en sund balance i regnskabet. Der skal ikke gældsættes

mere end højst nødvendigt.


Prisbillighed


Det skal være til at betale at bo her – både for

andelshavere og lejere.