Vedligeholdelse og maling af altan
Der må kun pudses og males inde på altanen, ikke på det lille stykke mur der er ude på facadenVed pudsning skal der anvendes mørtel


Maling bør være en diffusionsåben maling, f.eks. en cementbaseret i grå nuance


Gulvet efterbehandles med olie


Loftet kan males med silikatmaling f.eks. ’Skalflex’

Og til sidst en løftet pegefinger:


Det er IKKE tilladt at grille på vores altanen. De nye altaner er aflukket med glasinddækning og er derfor at betragte som indendørs arealer! Det kan være LIVSFARLIGT at grille indendørs, også for naboer, og det er forbundet med stor brandfare at have åben ild på altanen.