Husorden


Det er ikke tilladt at opbevare effekter

eller efterlade affald på de fælles indendørs arealer (f.eks. opgange og kældre). 

Der må ikke ryges på de fælles indendørs arealer.


Cykelparkering og barnevogne

Parkér så vidt muligt din cykel i cykelkælderen eller cykelskuret.

Cykler og barnevogne må ikke stå i opgangene.

Barnevogne kan sættes i barnevognsrummet

ved skralderummet på Vigerslevvej.


Støj

Det er ikke tilladt at bruge boremaskiner og

andre støjende redskaber udenfor tidsrummet

9-17 på hverdage og i weekenden 11-18.

Du skal informere naboerne i god tid, senest to

uger før arbejdets påbegyndelse, evt. ved opslag

i opgangen, hvis du skal i gang med et

større arbejde i lejligheden.


Musik og fest

Fester bør som udgangspunkt holdes uden for

hjemmet. Vælger du at holde fest i din lejlighed,

skal dette foregå uden gene for ejendommens

øvrige beboere. Varsko ved opslag i opgangen

i god tid forinden arrangementets afholdelse.

Eventuelle klager skal imødekommes.

Høj musik må ikke forekomme på noget tidspunkt

af døgnet, hvad enten det frembringes

ved eget instrument eller elektroakustisk gengivelse

(radio, tv, cd, computer, iPhone etc.)


Adfærd

Der må ikke larmes på trappen, smækkes med

døre eller føres højrøstede samtaler på fællesarealer.

Dette gælder også haver.


Husdyr

Det er tilladt at holde almindelige husdyr. Ved specielle

husdyr (slanger, reptiler, edderkopper,

giftige dyr) skal der indhentes tilladelse til fra

bestyrelsen. Hunde skal være i snor, når de

færdes på ejendommens fællesarealer.


Det er forbudt at lade sin hund besørge på

ejendommens fællesarealer. Skulle uheldet

være ude, SKAL fækaliet fjernes med det samme.Vedrørende haver:


Haverne tilhører foreningen. Andelshaveren har udelukkende brugsret til haven.

Andelshaver er forpligtet til at holde haven i en stand som kan accepteres af de tilstødende naboer og andre beboere i ejendommen.


Hække og hegn må ikke overstige en højde af 1,80 m hele vejen rundt. Dispensation herfra kan, men skal ikke, gives af den siddende bestyrelse, efter skriftlig ansøgning fra andelshaver.


Der må foretages almindelig beskæring og tilplantning af mindre buske og blomster. Større beplantninger, herunder træer og hække, må ikke fældes eller nedskæres.

Ud over almindelig tilplantning skal alle tiltag, herunder opførsel af bygninger og plankeværk, plantning og nedskæring eller fældning af træer, hække eller hegn, ansøges hos bestyrelsen. Dette skal ske på skrift, og en eventuel dispensation skal underskrives af bestyrelsen.


Forbedringer af denne art kan, med afslag af almindelig afskrivning efter syn af vurderingsmand, videreføres til fremtidig køber, hvis denne er interesseret i at overtage haven.

Intet, der er opført eller ændret i haven uden at der kan fremlægges underskrevet tilladelse eller dispensation fra den siddende bestyrelse, kan medregnes som forbedringer ved fremtidigt salg..

Krukker eller andet nips og tilbehør regnes ikke som forbedringer.